Välkommen till Vederslövssjöns FVOF

Sjön är belägen ca 1,5 mil söder om Växjö. Sjön är ca 1,5 x 5km till ytan.
Fiske bedrivs året om både från land, båt och is. Främst är det Gädda och Gös som man riktar in sig på, även om sjön rymmer ett stort antal andra arter. Gös och ål har man under ett antal år gjort stödinplanteringar av fisk för att kunna kunna ge sjön en extra bra status som sportfiskesjö.

Vederslövssjön kan leverera! Vad sägs om spöfångad gös på 5,3kg, spöfångad gädda på 12kg eller 8kg på mete!

Fiskekort

Vi finns även på Ifiske. Klicka på bilden för att komma till Ifiske

Årskort: 400kr inkl. fiske med 10 st angeldon.
Veckokort: 150kr endast handredskapsfiske ingår i dessa.
Dagkort: 50kr endast handredskapsfiske ingår i dessa.


Långrevskort: 100 krok, fiske från 1/6 till 31/12 kostar 300kr + 100kr i pant
för bojar och nummerbrickor. Kombineras med årskortet.
Säljes hos Henry Carlsson och Stefan Carlsson, se nedan.

Fiskekorten gäller för fiske med mete, spinn, pimpel och enkelt drag efter motordriven båt. Angelfiske kombineras med övriga fiskekort.

Långrevsfiske kombineras med årsfiskekort.


Årskorten gäller som familjekort. Ungdomar upp till 16 år fiskar fritt.


Fiskekort säljes hos:

 1. Martin Wyss, Vederslöv. Tel. 0470 – 83 716
  Mob. 0730 - 580 521
 2. Håkan Thorstensson, Kråkenabben, Vederslöv. Tel. 0470 – 778 039
 3. Mats Gillerfors, Östanstorp, Vederslöv. Tel.0470 – 778 223
  Mob. 0705 - 212 680
 4. Stefan Carlsson, Östanstorp, Vederslöv. Tel. 0470 – 778 349
  Mob. 0706 - 486 415
 5. Nicklas Bolmgren, Allatorp, Tävelsås. Tel. 0470 – 770 388
  Mob. 0706 - 776 615
 6. Henry Carlsson, Allatorp, Tävelsås. Tel. 0470 – 68 212
  Mob. 0703 – 990 968
 7. Jan Gustavsson, Björkholmen, Tävelsås. Tel. 0470 – 68 057
 8. Lars-Erik Johansson, Osaby. 0706 - 762 853
 9. Kalvsiks Lanthandel. Tel. 0470 - 770 190

Regler

Minimimått vid Gös och Gäddfiske:


Minimimått Gös: 45 cm
Minimimått Gädda: 40cm

Tänk även på:
ATT du är skyldig att känna till gällande bestämmelser för fiskevattnet.
ATT visa hänsyn till de närboende.
ATT passera stängsel så att inte djur släpps ut.
ATT inte beträda plantering, åker som är nysådd eller med växande gröda.
ATT inte skräpa ner i naturen.
ATT fiskerättsägares och yrkesfiskares möjligheter att utöva sitt fiske inte försvåras.
ATT det är förbjudet att köra vattenskoter på Vederslövssjön.

Historik

Inplantering av fisk startade 1934

1934 700st braxen 50kr
1935 1000st sutare 22kr
1937 60000st sik 85kr samt 700st braxen 73kr
1938 22500st gädda 50kr
1939 20000st sik 32kr
1942 20000st sik 36kr
1944 50000st sik 90kr
1945 35000st sik 65kr
1947 500st braxen 70kr
1948 28000st gädda 88kr
1949 28000st gädda 88kr
1950 28000st gädda 69kr
1952 15000st ål 193kr
1953 800st ål 102kr
1954 2300st gädda 232kr
1955 1000st gädda 150kr
1956 2000st gädda 245kr
2700st sutare 97kr
1957 120st kräfta 48kr
1959 3000st gädda 386kr
1960 8kg ål 288kr samt 5000st gädda 610kr
1961 3000st gädda 506kr
1962 3000st gädda 472kr
1963 3000st gädda 511kr
1964 3500st gädda 665kr
1965 1500st gädda 430kr samt 14 kg ål 490kr
1968 3000st gädda 885kr
1971 160st gös 2500kr
1973 12kg ål 408kr
1975 70kg ål 988kr
1976 70kg ål 1000kr samt 150 kg gös 3147kr
1978 70kg ål 1001kr
1980 ål 3500kr
1981 gädda 1510kr
1991 73kg ål 4000kr
1993 90 kg ål 5040
1995 190st gös Infångade i Bergundasjön
1996 3000st ål 6613kr
1998 38kg öring 3437kr Kronobergs lax samt 70kg regnbåge 3737kr Kronobergs lax
54 kg 2 årig Heligeå öring Långhultslax
94 kg 1 årig Heligeå öring Långhults lax
2001 2kg ål 3828kr Scandinavian Silver eel
2900 Ensomrig gös 9969kr Svensk gös AB
2002 3kg ål 9000kr Scandinavian Silver eel
2003 3000st gös 9000kr Svensk gös AB
2004 2 kg ål 10000 Scandinavian Silver eel
2007 2300st ål 12506kr Scandinavian Silver eel
2008 4166st gös 9998kr Svensk gös AB
2009 2027st ål 15000kr Scandinavian Silver eel
2011 3037st ål 14995kr
2013 3400st ål 15000kr
2016 Ål för 15000kr har planterats in